Két-kéz egy ceruza

Cél Képességterület
A két kéz összehangolt használatával, az egyszerre több szempontra irányuló  figyelem fejlesztése. koncentrált, megosztott figyelem

finommotorika/ kézügyesség

vizuomotoros-koordináció/ látás és mozgás

összerendezése

Leírás


A ceruzát mindkét kézzel fogni kell alul és fölül vagy akár középen, s csak így rajzolható meg a vonal a lapon. Közben figyelni kell a gyermeknek a formákra, a formák mennyiségére, attól függően, hogy mit határoztunk meg neki a feladatban.

Egy papírlapra készítsünk egy útvonalat, amin tetszőleges helyekre különböző színű/alakú formákat rajzoltunk. Feladat közben a lap elmozdulhat, ezért 1 vagy 2 sarkán rögzíthetjük az asztalhoz egy darabka celluxszal.

Példák:

  • Csak a zöldeket szabad áthúzni, de el kell jutni az ösvény végéig!
  • Csak a köröket szabad áthúzni, bármilyen színű lehet!
  • Csak a zöld köröket szabad áthúzni!
  • A pirosakat nem érintheted, minden mást igen!
Megosztás