Gyakorló feladatok – Pedagógiám hangokban

A gyakorlatok csak példák-ötletek, és az itt használt eszközök helyettesíthetők! A variációk, kombinálási lehetőségek végtelenek, de a lényegi pont itt is: a rendszeres ismétlés!

Nincsenek kizárólagos életkori szintek meghatározva.

Továbbá, egy-egy feladat, még számtalan képességterületet fejleszt. Én csak azokat jelöltem a leírásokban, amikre célzottan alkalmazom. Kérdéseikkel megkereshetnek.

Adott módon számolás és taps gyorsan. Itt csak a gyorsaságon, a rugalmasságon van a hangsúly.

 • figyelem, reakcióidő, rugalmas gondolkodás

Adott módon tapsolás, és szavak váltott sorolása. (példámban a tapsolás módja: taps-szó , 2taps-szó , taps-szó-taps , 2taps-szó-2taps)

 • koncentrált figyelem, emlékezet, sorrend

Időnként hibázzunk, s a gyermek javíthat, ami tetszeni fog neki. Egyszerű számolás tapssal (gondolkodási funkció mozdulattal összekötve).

 • megosztott figyelem, emlékezet, önbizalom 

Egyszerű szó-dobáló(szavak váltott sorolása) Bárhol játszható. s nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk

 • figyelem, emlékezet, szókincs, reakcióidő

Szó-dobáló, váltott fogalomkörben. Mi kezdünk, s a gyermeknek mindig és gyorsan alkalmazkodnia kell a megváltozott szabályhoz

 • koncentrált figyelem, emlékezet, reakcióidő 

Szó-dobáló, váltott fogalomkörben, feladatvégzéssel. Határozzuk meg, hogy valamelyik résznél ő nem válaszol, hanem tapsol. (gondolkodási funkció mozdulattal összekötve)

 • koncentrált figyelem, emlékezet, reakcióidő 

Képek kimondása pontosan úgy, ahogy bemutatjuk.

(sztori-kocka, vagy képek)

 • figyelem, emlékezet, megfigyelőképesség 

Képek kimondása pontosan úgy, ahogy bemutatjuk, és egy matematikai művelet.

(sztori-kocka, vagy képek)

 • figyelem, emlékezet, rugalmas gondolkodás

Képek kimondása pontosan úgy, ahogy bemutatjuk, ezután egy matematikai művelet, és taps.

(sztori-kocka, vagy képek)

 • koncentrált figyelem, emlékezet, rugalmas gondolkodás

Matematikai műveletek gyorsan, azonos sémát követve. 

 • rugalmas gondolkodás, figyelem, reakcióidő

Matematikai műveletek, és meghatározott módon tapsolás. 

 • rugalmas gondolkodás, koncentrált figyelem

Matematikai műveletek, és átmenet nélkül szavak váltott sorolása. Nincs meghatározott műveletszám, a gyors váltás a lényeges.  Ismétlés nincs!

 • rugalmas gondolkodás, gyors figyelemváltás

Rajzkészítés egyszerű alakzatokkal, az utasítás szerint megfelelő helyre. Figyelni kell a formát, a helyet, és a darabszámot.

 • figyelem, emlékezet, feladatértés

Rajzkészítés a gyermekek utasítása szerint. Időnként engedjük, hogy ők adjanak nekünk, vagy társaiknak feladatot, így ellenőrizni is tudjuk a megértést. Ne minősítsük őt ilyenkor! Ez az ő „pedagógiája”!

 • önbizalom/bátorság, feladatértés

Képsorolás, de adott képnél csak taps, sorolás tovább.

(képeket tartalmazó könyv,fotóalbum,stb.)

 • megosztott-figyelem, emlékezet

Sorolás átnevezéssel, gyorsan. Határozzuk meg, hogy bizonyos képeknél (például) csak állatot mondhat, nem a képet.

(képeket tartalmazó könyv,fotóalbum,stb.)

 • figyelem, reakcióidő-gyorsaság

Váltva sorolás gyorsan. Meghatározhatjuk itt is, hogy bizonyos képeknél (például) csak állatot mondhat, nem a képet, vagy tapsolni kell.

(képeket tartalmazó könyv,fotóalbum,stb.)

 • figyelem, reakcióidő, gyors/rugalmas váltás

Első gyermek tapsol, mellette állatot mond, következő gyermek tapsol, mellette ülő állatot mond… Ismétlés nincs!

(páratlan számú résztvevővel célszerű játszani)

 • figyelem, gyors/rugalmas váltás, szókincs

Első gyermek tapsol, mellette ülő számolni kezd, következő gyermek tapsol, mellette ülő folytatja a számolást…

(páratlan számú résztvevővel célszerű játszani)

 • koncentrált figyelem, emlékezet

Ennél a gyakorlatnál a tapsolás módját kell figyelni, és pontosan ismételni   (név előtt, név után, név közben) – én itt a sorrendet is változtattam.

 • figyelem, feladatértés, megfigyelőképesség

Az asztalon rajzlap, néhány alakzatrajzzal (kör,négyzet,stb.), és színes kockák vagy korongok. A gyermeknek az utasítás szerint kell kiválasztania a megfelelőt és az adott helyre pakolnia.

 • feladatértés, síkbeli orientáció

Bal/jobb differenciálás a rajzfeladat előtti egyszerű gyakorlat

Albertt – gyakorlatok

Megosztás